سر آغاز نوشته ها مراببخش
مراببخش مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مسيح   
چهارشنبه ، 6 خرداد 1388 ، 06:41

 

مراببخش
اگربودنت را ندیدم

وانچنان درهوای خاطرات درهم پیچیده، پیچیدم که خودم نیز گم شدم

مرا ببخش اگر شوق نفسهایت را ندیدم
 مرا ببخش

اگرلبخند شاپرکی راکه دیروز به من سلام کرد حس نکردم.
مراببخش
اگر گریه های چترت را زیر باران ندیدم

مرا ببخش 

اگر دستانم را در جیبم فرو بردم و دستان تو را رها کردم

مرا ببخش 

اگر نگذاشتم امواج دریا پاهایت را قلقلک دهد

مرا ببخش

اگر چنان محو تماشای بادبادکها بودم که خورشید را از یاد بردم

مرا ببخش

اگر آیینه ها را شکستم 

و از ظرف پسته های خندان بادام های تلخ را نصیب تو کردم